• Dlaczego Witamina C?

imageUwaga, informacje podane na stronie, poza informacjami wskazanymi na karcie produktu, nie są w żadnym stopniu oświadczeniem zdrowotnym opisującym właściwości oferowanych preparatów, w tym liposomalnej witaminy C Ascolip. Prosimy o zapoznanie się z notą prawną => Nota prawna. 

Witamina C stosowana w dużych dawkach jest często stosowaną terapią niekonwencjonalną wspomagającą leczenie nowotworów. Do tej pory jedyną możliwością podawania wysokich dawek witaminy C było podanie jej w formie dożylnej. Taka forma podawania witaminy C niesie ze sobą duże ryzyko, choćby ze względu na konieczność przerwania ciągłości tkanek (zakażenia). Osoby chore na nowotwory mają zaburzoną odporność.

W internecie pojawiają się błędne informacje nadające aktywnej formie witaminy C nazwę "lewoskrętna witamina C". Wg Farmakopei, zarówno polskiej jak i europejskiej, forma  lewoskrętna witaminy C nie istnieje. Jedyną formą aktywną witaminy C jest jej forma prawoskrętna. Z pewnością większość osób zadaje sobie pytanie skąd zatem wzięła się ta wprowadzająca w błąd informacja. Można jedynie się domyślać, że geneza tej informacji ma coś wspólnego z tym, że witamina C to chemicznie kwas L-askorbinowy, a przedrostek "L" stał się synonimem lewoskrętności. 

Obecnie można podać duże dawki witaminy C doustnie w formie liposomalnej bez niebezpieczeństwa ograniczenia jej wchłanialności. Oznacza to, że wchłanialność takiej witaminy wynosi prawie 100%, a pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Nie zaobserwowano żadnych objawów niepożądanych, np. takich jak biegunka witaminowa.

Specjalna liposomalna forma Witaminy C do podawania doustnego (na przykład Ascolip) daje lepsze efekty niż witamina C podana dożylnie. Zakłada się, że 1g witaminy C podanej doustnie ma ten sam skutek co 7g witaminy C podanej dożylnie. Zapytacie dlaczego tak się dzieje. Podanie dożylne może i ma 100% wchłanialność do krwioobiegu, jednak witamina C podana tą drogą zostaje po drodze zdezaktywowana przez wolne rodniki tlenowe. To jest co prawda proces odwracalny, ale wymaga od organizmu sprawnego systemu antyoksydacyjnego, co w przypadku chorych osób praktycznie się nie zdarza. Dodatkowo transport do komórki podanej dożylnie witaminy C, która rozpuszczalna jest w wodzie, jest uzależniony od tzw. transportu aktywnego, co wiąże się w wydatkowaniem przez organizm energii. W przypadku gdy podana zostanie liposomalna Witamina C  proces wchłaniania przebiega w sposób bierny, bez wydatków energetycznych i bez straty poprzez jej oksydację, bo chroni przed tym otoczka liposomu.

Mechanizm działania również różni się w zależności od podania - czy to doustnego, czy dożylnego. Specjalna postać liposomalna witaminy C wchłania się do układu limfatycznego, gdzie pobudza układ odpornościowy. Po przekroczeniu stężenia maksymalnego przedostaje się do krwi, a z nią do komórek organizmu. Również sposób eliminacji (wydalania z organizmu) różni się od tego, który znamy w przypadku zwykłej witaminy C. Zwykła witamina C jest biotransformowana w wątrobie i wydalana w postaci szczawianów przez nerki, co może być przyczyną tworzenia piasku, a w dalszej kolejności kamieni nerkowych. Nowa liposomalna forma Witaminy C wydala się z moczem w niewielkiej ilości.

Niektóre mechanizmy działania Witaminy C:

  • W dużych dawkach witamina C wykazuje działanie prooksydacyjne, czyli wewnątrz zmienionych komórek dochodzi do nagromadzenia się nadtlenku wodoru, który je niszczy1.
  • Bierze udział w produkcji interferonu2.
  • Wzmaga produkcję immunoglobulin2.
  • Ma udział w syntezie prostaglandyny E1(PGE1) i w inhibicji innych prostaglandyn. PGE1 ma udział w wytwarzaniu limfocytów i regulacji immunologicznej, a inne prostaglandyny w mechanizmie zapalenia, stąd też ich ważność w m. in. przeciwstawianiu się naciekaniu zmienionych komórek3.
  • Zwiększa syntezę kolagenu, który utrudnia rozprzestrzenianie się zmienionych komórek3.

Zachęcamy do zapoznania się z poglądami różnych naukowców na temat witaminy C w zakładce O Witaminie C/Dowody naukowe

------------------------------------------

1 Tak np.: A. Markowska, K. Jaszczyńska-Nowinka, J. Kaysiewicz, A. Makówka, J. Markowska, Rola witamin antyoksydacyjnych w złośliwych nowotworach ginekologicznych, Current Gynecologic Oncology, 2016, 14 (1), s. 45, dostęp 23.10.2017 r. z http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-0930914a-883c-4e29-81f9-ddcc4e594f59/c/039-052_CGO_1_2016_Markowska_Witaminy.pdf .

2 Tak np.: K. Janda, M. Kasprzak, J. Wolska, Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie, Pom J Life Sci 2015, 61, 4, 419–425, dostęp 23.10.2017 r. z https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/111724/PomJLifeSci_61-04_419-425.pdf.

3 Tak np.: T. Maksimowicz, A. Karwowska, J. Fiłon, E. Grzegorczyk, G. Kmiecik, J. Karczewski, Zawartość witamin antyoksydacyjnych w racjach pokarmowych chorych z Białostockiego Centrum Onkologii poddawanych chemioterapii i radioterapii, BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLIV, 2011, 3, str. 459-463, dostęp 23.10.2017 r. z http://www.ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2011/3/459-463.pdf.

Altrient C i Ascolip