• Porównanie z witaminą C podawaną dożylnie

Porównanie liposomalnej witaminy C z witaminą C podawaną dożylnie

(różne aspekty)

 

  liposomalna witamina C witamina C podawana dożylnie
Siła działania

siła działania 7-10 razy silniejsza od tej samej dawki podanej dożylnie

Podanie dożylne wiąże się z 7-10-cio krotną stratą witaminy C, zanim ona trafi do komórek, w przeciwieństwie do liposomalnej witaminy C ze względu na to, że liposom chroni witaminę C przed dezaktywacją w zetknięciu z wolnymi rodnikami tlenowymi
Oszczędność czasu Suplementacja odbywa się w ramach codziennych czynności, w warunkach domowych Potrzeba dojazdu do miejsca podania, zorganizowanie pielęgniarki. Samo podanie dożylne trwa około 20-30 min
Bezpieczeństwo Bardzo bezpieczna, brak stwierdzonych powikłań Ryzyko związane z przerwaniem ciągłości tkanek (zapalenie żył, infekcja z sepsą włącznie)
Działania niepożądane Brak działań niepożądanych (prawie nie wydala się z moczem) Tworzenie kamieni nerkowych (ulega wydaleniu z moczem)
Mechanizm działania Przenika najpierw do układu limfatycznego – detoksykacja i pobudzenie komórek układu odpornościowego Jest przenoszona z krwią do komórek
Wydatek energetyczny organizmu związany z transportem witaminy C do komórek Transport do komórek zachodzi na zasadzie transportu biernego – bez wydatkowania energii przez organizm Transport do komórek zachodzi na zasadzie transportu aktywnego – dochodzi do wydatkowania energii przez organizm

Opracowała:

Ewa Kapała mgr farmacji